Restaurant Traube - J. Tribusplatz, 13 - I-39011 Lana (BZ) - Tel. +39 0473 561150 - info@restaurant-traube.com
Valentinstag

Valentinstag

14-02-2017
Muttertag

Muttertag

07-05-2017
Silvester

Silvester

31-12-2017