Restaurant Traube - J. Tribusplatz, 13 - I-39011 Lana (BZ) - Tel. +39 0473 561150 - info@restaurant-traube.com

Unser Standort

Restaurant Traube

Tribusplatz, 13, I-39011 Lana, Südtirol (BZ)

+39 0473 561150

info@restaurant-traube.com

http://www.restaurant-traube.com